De militairen van de Lichte Brigade trainen hun Skills en technieken voor de repatriëring van landgenoten uit het buitenland.
Duitse, Britse en Nederlandse militairen geven de oefening een internationaal karakter.


Mist en slecht weer geven de training een realistisch beeld, ... , om te fotograferen daarentegen...